Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři k založení žaloby a připojení se k žalobě, a to správcem Český spotřebitel s.r.o., IČ: 01398491, se sídlem Haštalská 795/1, Staré Město, 110 00 Praha, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205748 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu trvání hromadné žaloby, ke které jsem se přidal/a, či ji založil/a. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 (přístup k osobním údajům) a 21 (ochrana práv subjektu údajů) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené ve formuláři k založení žaloby či přidání se k žalobě shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely realizace hromadné žaloby, pro oslovení advokáta na základě plné moci a informování o nových událostech ve věci hromadné žaloby. Osobní údaje budou na základě plné moci předány toliko advokátovi, který by mohl v dané hromadné žalobě subjekt osobních údajů zastupovat. Sumarizované anonymizované údaje mohou být použity pro statistické údaje.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

ZALOŽIT ŽALOBU
Navrhni žalobu
Návrh žaloby je nezávazný podnět dalším občanům ke společné akci, ze kterého neplynou žádné právní důsledky. Návrh žaloby bude po schválení zveřejněn v anonymní formě, tedy bez vašeho jméno či jiného údaje.
Navrhovatel
Proti komuPřiložte soubor **
Přiložte soubor **
Přiložte soubor **
* Výše pohledávky, pokud lze vyčíslit
** Dokumenty duležité pro vaši žalobu (smlouva, faktura atd.), přidání souborů je nepovinnéPřidat se k žalobě
Připojení se k této žalobě je zcela nezávazné. Vaše údaje se v naší databázi přiřadí k této žalobě a následně budou poskytnuty advokátovi, který se bude tímto případem dále zabývat. Advokát poté kontaktuje vás a všechny ostatní, kteří se k této žalobě připojili, s nezávaznou nabídkou svých právních služeb.