Podmínky užití stránek

Uživatel stránek www.hromadnezaloby.cz (dále jen „Stránky“) bere na vědomí účel těchto stránek, kterým je internetový prostor a nástroj pro různé osoby (spotřebitele, zaměstnance, malé podnikatele a jiné) ke sjednocování se za účelem společné obrany a domáhání se práv proti různým subjektům. Uživatel plně bere na vědomí a rozumí tomu, že Stránky nejsou žádným prostorem k procesním úkonům dle práva, především nikoliv podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Uživatel tak plně bere na vědomí význam níže uvedených pojmů a úkonů.

Založit žalobu“ na Stránkách znamená dát provozovateli Stránek společnosti Český spotřebitel s.r.o., IČ: 01398491, se sídlem Haštalská 795/1, Staré Město, 110 00 Praha, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205748 (dále jen „Společnost“), podnět k prozkoumání zaslaných informací a materiálů a případnému zveřejnění žaloby na subjekt, vůči kterému uživatel navrhl založit žalobu. Uživatel „navržením žaloby“ nečiní žádný krok vůči žádnému subjektu, nejedná se o úkon s procesním ani hmotněprávním významem vůči subjektu, proti kterému má žaloba směřovat, především nedochází ke stavení promlčecích lhůt. Uživatel stránek nemá právo domáhat se toho, aby byl jeho návrh žaloby na Stránkách zveřejněn.

Zveřejnění žaloby na Stránkách je toliko impulzem dalším osobám, aby se k žalobě přidaly, tedy daly najevo, že jsou také poškozeny a vyjádřily ochotu k dalším krokům. Zveřejnění žaloby není žádným hmotněprávním či procesním úkonem vůči subjektu, proti kterému žaloba směřuje.

Přidat se k žalobě“ je pouze informace Společnosti a dalším (projeví se pouze tím, že se zvýší číslo indikující osob přidaných k žalobě, vaše osobní údaje vidí ve svém systému jen Společnost), co se k žalobě přidali, že jste také poškozeni a chcete se pustit společně do dalších kroků. Přidat se k žalobě neznamená žádný hmotněprávní či procesní úkon vůči subjektu, proti kterému žaloba směřuje, především nedochází ke stavení promlčecích lhůt.

Právní garant“ je osoba, se kterou Společnost konzultuje uvedený případ. Uživatel bere na vědomí, že právní garant uvedený u případu nemusí být totožný s osobou, která bude Společností oslovena jménem uživatelů k předložení nabídky právního zastoupení.

Uživatel Stránek bere na vědomí, že podání Návrhu k žalobě či Přidání se k žalobě neznamená, že musí skutečně dojít k žalobě či výběru právního zástupce. Ačkoliv se Společnost snaží k hromadným žalobám vybírat jen takové žaloby, která mají relevantní právní základ a žalobci by měli dosáhnout úspěchu, může nastat, že žádný advokát neprojeví zájem o zastupování či nastane jiná překážka.

Uživatelé Stránek mohou využívat diskusi umístěnou na Stránkách. Je zakázáno v diskusi používat vulgární výrazy vybočující z běžného nadávání na podvodníky a jiné lumpy. Je zakázáno v diskusi porušovat právní normy České republiky. Je zakázáno v diskusi uvádět zavádějící, nepravdivé a urážející příspěvky. Je zakázáno propagovat jakékoliv výrobky či služby. V diskusi je rovněž zakázáno psát hloupé příspěvky, především ty obviňující z útrap světa politiky, exekutory, komunisty, mimozemšťany, zednáře a jiné. Stránky nejsou prostorem pro pouhé nadávání, ale k akci a aktivní změně. Společnost jako provozovatel Stránek je oprávněna diskusní příspěvky jakkoliv mazat.

Uživatel Stránek bere výslovně na vědomí upozornění, že Stránky nejsou místem akutní ani jiné právní pomoci a právní službou. Pokud hledáte akutní a jinou právní pomoc či právní službu, obraťte se na advokáta. K nalezení svého advokáta můžete použít tento vyhledávač České advokátní komory: http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx

Uživatel bere výslovně na vědomí, že podáním návrhu na žalobu či přidáním se k žalobě nedochází ke stavení promlčecích lhůt. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za to, bude-li nárok uživatele promlčen. Uživatel bere na vědomí, že v případě, že hrozí promlčení jeho nároku, je vhodné obrátit se na advokáta a podat urychleně žalobu.

Přijetím těchto podmínek a používáním stránek prohlašujete, že jste se s podmínkami seznámili, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.

ZALOŽIT ŽALOBU
Navrhni žalobu
Návrh žaloby je nezávazný podnět dalším občanům ke společné akci, ze kterého neplynou žádné právní důsledky. Návrh žaloby bude po schválení zveřejněn v anonymní formě, tedy bez vašeho jméno či jiného údaje.
Navrhovatel
Proti komuPřiložte soubor **
Přiložte soubor **
Přiložte soubor **
* Výše pohledávky, pokud lze vyčíslit
** Dokumenty duležité pro vaši žalobu (smlouva, faktura atd.), přidání souborů je nepovinnéPřidat se k žalobě
Připojení se k této žalobě je zcela nezávazné. Vaše údaje se v naší databázi přiřadí k této žalobě a následně budou poskytnuty advokátovi, který se bude tímto případem dále zabývat. Advokát poté kontaktuje vás a všechny ostatní, kteří se k této žalobě připojili, s nezávaznou nabídkou svých právních služeb.