Plná moc

Já, shora uvedený, tímto udílím plnou moc společnosti Český spotřebitel s.r.o., IČ: 0139849, se sídlem Haštalská 795/1, Staré Město, 110 00 Praha, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205748 (dále jen „společnost“), k tomu, aby společnost mým jménem pouze požádala vybraného advokáta, který bude právním garantem případu, ve kterém mám zájem učinit právní kroky, aby mi předložil zcela nezávaznou nabídku právního zastoupení.

Společnost tedy není oprávněna mne k ničemu zavazovat či činit jiné kroky, pouze mi může zprostředkovat nezávaznou nabídku vybraného advokáta v případu, ke kterému jsem se připojil. Účelem plné moci je tedy pouze předání mého jména a kontaktních údajů vybranému advokátovi, aby mne mohl osobně kontaktovat za účelem nezávazné nabídky podmínek právního zastoupení. Společnost Český spotřebitel s.r.o. nemůže mým jménem uzavírat žádnou smlouvu!

Společnost Český spotřebitel s.r.o. tuto plnou moc za shora uvedených podmínek bez výhrad přijímá.

Mgr. Petr Němec, jednatel
Český spotřebitel s.r.o.
Ing. Tomáš Pospíšil, jednatel
Český spotřebitel s.r.o.
ZALOŽIT ŽALOBU
Navrhni žalobu
Návrh žaloby je nezávazný podnět dalším občanům ke společné akci, ze kterého neplynou žádné právní důsledky. Návrh žaloby bude po schválení zveřejněn v anonymní formě, tedy bez vašeho jméno či jiného údaje.
Navrhovatel
Proti komuPřiložte soubor **
Přiložte soubor **
Přiložte soubor **
* Výše pohledávky, pokud lze vyčíslit
** Dokumenty duležité pro vaši žalobu (smlouva, faktura atd.), přidání souborů je nepovinnéPřidat se k žalobě
Připojení se k této žalobě je zcela nezávazné. Vaše údaje se v naší databázi přiřadí k této žalobě a následně budou poskytnuty advokátovi, který se bude tímto případem dále zabývat. Advokát poté kontaktuje vás a všechny ostatní, kteří se k této žalobě připojili, s nezávaznou nabídkou svých právních služeb.