Advokátní kancelář Šváb, Zima & partneři
Šváb, Zima a partneři je česká advokátní kancelář se sídlem v Praze 2. Advokáti kanceláře poskytují právní služby zejména v oblasti obchodního práva, práva společností a občanského práva. Kancelář má nyní 4 právníky. Kancelář má rozsáhlé zkušenosti z akcionářských sporů, včetně zastupování v profilových kauzách před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva.
Právní garant:
Advokátní kancelář Šubrtová & partneři
Kancelář se specializuje na občanské právo (sepisování smluv, náhrada škody, ochrana spotřebitele, ochrana osobnosti), pracovní právo (poradenství v oblasti uzavírání a rozvázání pracovních poměrů, konkurenční doložky), obchodní právo (zakládání a změny společností, sepisování smluv, správa pohledávek, úschovy smluv a financía) a zdravotnické a medicínské právo (náhrada škody na zdraví apod.)
Právní garant:
Advokátní kancelář Hartman, Rychnovská, Klicpera – sdružení advokátů
Advokátní kancelář navazuje na svou předchozí dlouholetou praxi v rámci civilněprávní agendy a insolvenčního práva. V rámci své praxe se mimo jiné pravidelně zabývá problematikou spotřebitelských smluv a insolvenčního řízení, a to jak z pozice insolvenčního správce, tak jako zástupce věřitelů.
Mgr. Ivo Suchomel, advokát
Mgr. Ivo Suchomel v roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Před vstupem do advokacie získal zkušenosti jak z práce v soudnictví a samosprávě. V současné době se věnuje právu ochrany spotřebitele, právu životního prostředí a obchodnímu právu, kde se zaměřuje především na hospodářskou soutěž.
Právní garant:
Mgr. Petr Valent, advokát
Advokát Mgr. Petr Valenta se specializuje na obchodní právo, insolvenční právo i veřejné zakázky. Vzhledem k velmi dobré znalosti anglického jazyka do jeho portfolia spadají i kauzy z oblasti mezinárodního práva soukromého i obchodního. Kontakt: valent@bayers.cz, tel. 773 400 441
Právní garant:
Mgr. David Zahumenský, advokát
Touha využít právo jako nástroj k dosahování spravedlnosti vedla Davida Zahumenského k tomu, že v roce 2005 začal pracovat v Lize lidských práv, posléze se stal jejím předsedou. V advokacii se specializuje na zdravotnické právo, odškodnění za soudní průtahy a obchodní právo. Má zkušenosti s podáními k nejvyšším soudům či soudu ústavnímu, úspěšný byl také ve Štrasburku. Je členem Rady vlády pro NNO, působil ve Výboru pro lidská práva a biomedicínu.
Právní garant:
Mgr. Eva Suchomelová, advokátka
Mgr. Eva Suchomelová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Ve své praxi se zaměřuje především na právo nemovitostí (bytové právo), rodinné právo (výživné a rozvody), pracovní právo, právo obchodní, právo duševního vlastnictví a právo ochrany spotřebitele.
Bankovnípoplatky.com
Server www.bankovnipoplatky.com vznikl na podzim roku 2005, jako protest proti alarmující situaci v oblasti bankovních poplatků. Postupem času se z něj stal největší server věnující se tématice bankovních poplatků a bankám obecně, finanční gramotnosti a dalším tématům. Server www.bankovnipoplatky.com má tři základní cíle: zvýšit informovanost bankovních klientů, přispět ke kultivaci vztahu mezi bankou a klientem a snížit bankovní poplatky. Majitelem serveru je přední český odborník na tématiku bankovnictví Patrik Nacher, jehož komentáře vyhledávají četná média.
Společná obrana
Občanské sdružení Společná obrana se zabývá bojem proti takzvaným katalogovým podvodům. Občanské sdružení se věnuje také osvětě a pomoci těm, kteří podvodníkům naletěli. Občanské sdružení reprezentuje Mgr. David Ondrejkovič, který se stal postrachem pro katalogové podvodníky a právě jemu a sdružení Společná obrana patří dík za úspěšný boj proti společnosti BEZREKLAMKY s.r.o.
AK FEICHTINGER ŽÍDEK FYRBACH
Mgr. David Fyrbach, LL.M. z advokátní kanceláře FEICHTINGER ŽÍDEK FYRBACH je odborníkem v oblasti kapitálových trhů a kolektivního investování. Mgr. Fyrbach zastupuje klienty v kauze SAXO BANK.
Právní garant:
ZALOŽIT ŽALOBU
Navrhni žalobu
Návrh žaloby je nezávazný podnět dalším občanům ke společné akci, ze kterého neplynou žádné právní důsledky. Návrh žaloby bude po schválení zveřejněn v anonymní formě, tedy bez vašeho jméno či jiného údaje.
Navrhovatel
Proti komuPřiložte soubor **
Přiložte soubor **
Přiložte soubor **
* Výše pohledávky, pokud lze vyčíslit
** Dokumenty duležité pro vaši žalobu (smlouva, faktura atd.), přidání souborů je nepovinnéPřidat se k žalobě
Připojení se k této žalobě je zcela nezávazné. Vaše údaje se v naší databázi přiřadí k této žalobě a následně budou poskytnuty advokátovi, který se bude tímto případem dále zabývat. Advokát poté kontaktuje vás a všechny ostatní, kteří se k této žalobě připojili, s nezávaznou nabídkou svých právních služeb.