Jak to funguje?

Představení projektu Hromadné žaloby.cz

Známe to všichni. Za nabídkou skvělé služby a produktu se skrývá past na lidi. Tu nastražili různí podvodníci a vykutálené firmy. Jejich „podnikání“ je jednoduché „Napálíme a podvedeme lidi. Natáhneme je o pár tisíc a vyděláme pěkný balík. O pár tisíc se s námi nebude nikdo soudit. Advokáti jsou drazí a lidé se soudů bojí. A i kdyby se pár odvážných našlo, tak to je jedno, jeden dva prohrané spory nás nezabijí. Pořád budeme mít v kapse několik milionů z té zbylé tisícovky podvedených, co se neozvali.“

Tomu chceme udělat přítrž. Toto podle nás není podnikání, ale okrádání.

I když jsou dnes čeští spotřebitelé mnohem pozornější a uvědomělejší než dříve, občas se každému z nás stane, že na nějaký takový podvod naletí. Mnohdy pak nad ztracenými penězi mávneme rukou a pokusíme se na nepříjemnou zkušenost zapomenout. Ano, za ty starosti a další výdaje za advokáta nám těch pár tisíc skutečně nestojí. Navíc jedna žaloba podvodníky nezastaví a náš boj tak vlastně nikomu dalšímu příliš nepomůže.

Toto chceme změnit!
Proto vznikl projekt Hromadné žaloby.cz. Základní myšlenkou je, že v jednotě je nejen síla, ale i úspora. Úspora vašeho času i peněz. Pomocí projektu Hromadné žaloby.cz se poškození mohou dát dohromady a vytvořit organizovanou skupinu, a to všechno zdarma a bez nutnosti uveřejňování vašich osobních údajů někde na webu. Takováto organizovaná skupina je jednak signálem pro podvodníka, že jeho nekalé praktiky již nebudou déle tolerovány, ale umožňuje i získání právního zastoupení advokátem za podmínek, které by samostatně nemohli poškození nikdy získat. Je to jednoduché, pokud přijdete za advokátem s problémem, musí nastudovat podklady, zákony, judikaturu a literaturu. To je mnoho a mnoho hodin práce. S každým dalším poškozeným ve stejné věci se práce advokáta stává méně náročná, neboť advokát je s problémem seznámen již z prvního případu.

To je právě naším úkolem.

Projekt Hromadné žaloby.cz je tedy nástroj, který umožní poškozeným se organizovat. Zároveň se budeme snažit získat pro váš organizovaný boj advokáta, který nabídne co nejvýhodnější podmínky – a to jak odborné, tak cenové. Ideálním cílem je, že advokát za svou práci dostane zaplaceno z toho, co za vašeho advokáta bude muset uhradit podvodník, který daný soud prohrál. Pokud se totiž soudíte s podvodníkem a máte advokáta, můžete po podvodníkovi požadovat nejen to, o co vás obral, ale i peníze navíc za advokáta. Odměna advokáta je tabulková, avšak zpravidla nikdy nestačí pokrýt všechny vaše výdaje, které jste za advokáta museli vydat. Při hromadném postupu to však neplatí. Díky většímu počtu poškozených se advokát do tabulek vejde a vy tak na něj nemusíte de facto dát ani korunu. Právní zastoupení v různých kauzách může mít různé podmínky, ale toto je našim ideálem.

Výběrem advokáta nejste nijak vázáni. Pokud nebudete s výběrem či podmínkami spokojeni, nemusíte s vybraným advokátem vůbec spolupracovat. Nejste k tomu ničím nuceni, ani vázáni žádnou smlouvou. Hromadné žaloby.cz nejsou nijak závazným projektem, je to jen prostor, kde se můžete organizovat a získat informace. Služba Hromadné žaloby.cz je zdarma a není nijak zpoplatněna.

Naše zásady

Služby portálu Hromadné žaloby.cz jsou zcela zdarma. To znamená, že za zakládání žalob, připojování se k žalobám, kontaktování nás či za cokoliv jiného nic neplatíte.

Vaše osobní údaje jsou uloženy v naší interní databázi a budou využívány pouze pro komunikaci s vámi či případné oslovení advokáta. Vaše osobní údaje nebudou nikde zveřejněny a nebudou poskytnuty nikomu jinému, než advokátovi, aby vás mohl kontaktovat. Vybraný advokát je rovněž povinen vaše osobní údaje chránit a je vázán mlčenlivostí.

Nikde na našich webových stránkách nebudou uveřejněna jména, ani jiné identifikační údaje poškozených, kteří žalobu vytvořili nebo se k nějaké žalobě připojili.

Vaše spolupráce s portálem Hromadné žaloby.cz je zcela bez závazků. Založením žaloby či připojením se k žalobě vám nevznikají žádné povinnosti. Kdykoliv můžete od založené žaloby odstoupit. Zároveň nemáte žádnou povinnost spolupracovat s advokátem, kterého jsme pro vaši žalobu vybrali. Vše je čistě na vás a vašem rozhodnutí.

Jak to funguje v praxi?

Pokud jste se stali terčem podvodu či protiprávního jednání a máte pocit, že nejste jediní, kterým se to přihodilo, můžete se na webových stránkách www.hromadnezaloby.cz připojit k již existující žalobě anebo vytvořit zcela novou žalobu, kterou po ověření a analýze umístíme na náš web. Témata žalob mohou být velmi různá. Ačkoliv se zaměřujeme především na kauzy spotřebitelské, jsou Hromadné žaloby.cz také prostorem pro jiné spory, například spory vzniklé skupině lidí nějakou škodou (záměrnou, ekologickou či jinou), spory zaměstnanců (bývalých zaměstnanců) proti zaměstnavateli, spory pacientů s nemocnicí a jiné.

K nově založené žalobě se postupem času budou připojovat další poškození, čímž automaticky poroste vaše vyjednávací síla. Není určeno, kolik poškozených musí být připojeno ke každé žalobě, někdy to může být 10, jindy 100, ale obecně platí, že více je lépe.

Založené žaloby dostávají právního garanta, se kterým problematiku konzultujeme a volíme nejlepší možný postup.

V určitou dobu se pak připojování k žalobě zastaví a vhodný advokát bude jménem připojených klientů osloven s žádostí o nabídku podmínek právního zastoupení. K danému kroku nám byla při připojení se k žalobě udělena plná moc, která se ale vztahuje jen k tomuto nezávaznému kroku a k ničemu jinému. Advokáta tak jménem poškozených klientů oslovíme a zároveň mu na ně předáme kontakty. Advokát pak musí všechny poškozené kontaktovat a nabídnout jim možnost právního zastoupení, kterou poškození mohou, ale také nemusí přijmout.

Právě díky většímu množství žalujících je možné výrazně snížit náklady za advokáta. Někdy až v zásadě na „nulu“, neboť advokát se s podvodníkem bude soudit nejen o vaše peníze, ale i o svou zákonnou odměnu, která mu může při hromadném zastupování stačit. To je naším cílem, ale ne vždy toho může být dosaženo. Kauzy mohou být různé, a proto se i můžou lišit podmínky zastupování advokátem.

Advokát se pak jménem poškozených pokusí o smír mimosoudní cestou, a pokud podvodník ani pak neustoupí, podá individuální žaloby k soudu. Závěrem celého tohoto procesu by pak měla být vaše spokojenost, tedy že získáte své peníze zpět a advokát vás nebude stát nic nebo jen zlomek toho, na co by vyšel bez hromadného postupu.

Vzhledem k rozmanitosti jednotlivých kauz a charakteru českého právního systému nemůžeme garantovat, že naši klienti každý spor vyhrají. Můžeme vás ale ujistit, že uděláme vše, aby to tak bylo. Zároveň ani nemůžeme zajistit, že se každá žaloba dostane k soudu. Někdy může dojít k vyrovnání mimosoudní cestou, jindy právní analýza ukáže, že vykutálený podnikatel neporušil žádný zákon a tedy šance na případnou výhru sporu u soudu jsou příliš malé.

Dále bychom chtěli zdůraznit, že projekt Hromadné žaloby.cz, zejména vkládání či připojování se k žalobám, je zcela dobrovolný a zdarma. Kdykoliv můžete z dané žaloby vystoupit (stačí nám napsat email na info@hromadnezaloby.cz) a nemusíte spolupracovat s námi navrženým advokátem, vše je dobrovolné a bez poplatků.

Pro jednotlivé advokátní kanceláře je pak projekt Hromadné žaloby.cz velice zajímavým PR nástrojem, neboť s jeho pomocí se mohou stát tváří mediálně zajímavých procesů, čímž zlepšují svůj obraz a ukazují, že stojí na straně českých spotřebitelů.

Připojení se k žalobě

Celý systém je velmi jednoduchý. Na hlavní stránce, případně v záložce Všechny žaloby, naleznete seznam žalob, kde uvidíte, kolik lidí se už k daným žalobám připojilo, zda má daná žaloba právního garanta a zda je možno se ještě připojit. Rozkliknutím žaloby zjistíte další informace o žalobě, především o co se jedná, jaký je právní základ a tak dále. Pokud jste byli poškozeni stejně, jak je popsáno v žalobě, můžete se k této žalobě připojit pomocí tlačítka Přidat se k této žalobě. Pak už jen vyplníte krátký formulář a po ověření prostřednictvím e-mailu, odeslaného na vaši e-mailovou adresu, budete k žalobě přiřazeni. Vše je striktně anonymní. Vaše jméno a kontaktní údaje budou pouze v naší interní databázi a nebudou nikde zveřejňovány. Vaše údaje budou pouze předány vybranému advokátovi, aby vás mohl kontaktovat a nabídnout vám své služby. Advokát je pochopitelně vázán advokátní mlčenlivostí a nemůže vaše údaje také nikde zveřejnit.

Ve formuláři pro připojování se k žalobám jsou povinná a nepovinná pole.

Mezi povinná pole patří:

 • jméno a příjmení – je to nutné pro vaši identifikaci v plné moci, abychom mohli oslovit advokáta
 • datum narození – je to nutné pro vaši identifikaci v plné moci, abychom mohli oslovit advokáta
 • e-mail – vyplnění správného e-mailu je nezbytné pro úspěšnou registraci, neboť z e-mailu pak musíte svou registraci potvrdit. Přes e-mail s vámi budeme také komunikovat, informovat vás o vývoji žaloby a pravděpodobně vás přes e-mail osloví i vybraný advokát.
 • telefon – bude využíván v případě, kdy vás budeme potřebovat rychle informovat, či si ověřit některé údaje. Hlavním komunikačním kanálem ale bude e-mail.
 • kraj – vyplnění kraje je důležité, abychom mohli určit, zda k podvodnému jednání došlo pouze v jednom kraji či je to záležitost celé republiky. Tento údaj nám pomůže vybrat advokáta, který je nejblíže většině poškozeným. V této souvislosti můžete být e-mailem požádání i o uvedení města, pokud budete chtít. O město vás budeme žádat jen tehdy, pokud se vaše kauza bude jevit jako velmi regionální a bude zde možnost najít advokáta přímo z  místa bydliště většiny z vás.

Nepovinným polem je pak výše vaší pohledávky, jinými slovy, množství peněz, o které byste se chtěli soudit.

Ve spodní části formuláře je nutné zaškrtnout tři políčka. Prvním je souhlas s podmínkami a vzetí na vědomí důležitých informací. Kliknutím na červený text se vám zobrazí podmínky užívání našeho projektu a důležité informace o něm.

Druhým políčkem je souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Zde bychom vás rádi ujistili, že vaše údaje budou použity pouze za účelem kontaktování advokáta a k žádnému jinému. Naše společnost Český spotřebitel s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zaškrtnutím třetího políčka nám pak dáváte plnou moc, která zplnomocňuje provozovatele portálu www.hromadnezaloby.cz společnost Český spotřebitel s.r.o. pouze ke kontaktování advokáta vaším jménem, a to navíc jen k tomu, aby vám pouze navrhl podmínky svého právního zatupování, tedy nedochází k uzavření žádného vztahu s advokátem. Žádné smlouvy vaším jménem na základě této plné moci uzavírat nemůžeme a ani nechceme. Náš projekt slouží jen k tomu, abyste mohli hromadně najít společnou odbornou právní pomoc.

Založení žaloby

Pokud na vaši situaci není dosud založena žaloba, můžete ji založit právě vy. To uděláte pomocí tlačítka při levém okraji stránky Založit žalobu. Vyplníte krátký formulář, který, stejně jako formulář pro přidání se k žalobě, obsahuje povinná a nepovinná pole.

Mezi povinná pole patří:

 • jméno a příjmení – je to nutné pro vaši identifikaci v plné moci, abychom mohli oslovit advokáta.
 • datum narození – je to nutné pro vaši identifikaci v plné moci, abychom mohli oslovit advokáta.
 • e-mail – vyplnění správného e-mailu je nezbytné pro úspěšnou registraci, neboť z e-mailu pak musíte svou registraci potvrdit. Přes e-mail s vámi budeme také komunikovat, informovat vás o vývoji žaloby a pravděpodobně vás přes e-mail osloví i vybraný advokát. Při založení žaloby a jejím ověřování se na vás budeme možná potřebovat také obrátit s prosbou o další informace ohledně případu.
 • telefon – bude využíván v případě, kdy vás budeme potřebovat rychle informovat, či si ověřit některé údaje. Hlavním komunikačním kanálem ale bude e-mail.
 • kraj – vyplnění kraje je důležité, abychom mohli určit, zda k podvodnému jednání došlo pouze v jednom kraji či je to záležitost celé republiky. Tento údaj nám pomůže vybrat advokáta, který je nejblíže většině poškozeným. V této souvislosti můžete být e-mailem požádání i o uvedení města, pokud budete chtít. O město vás budeme žádat jen tehdy, pokud se vaše kauza bude jevit jako velmi regionální a bude zde možnost najít advokáta přímo z místa bydliště většiny z vás.
 • proti komu - proti komu podáváte žalobu (název společnosti případně i identifikační číslo, tedy tzv. „IČO“), podle tohoto pole jasně identifikujeme subjekt, vůči kterému je žaloba namířena.
 • o co se jedná (větší textové pole) - zde vysvětlíte podstatu vašeho problému. Jakým způsobem jste byli podvedeni, k jaké újmě jste přišli, jak vše probíhalo apod.

Nepovinným polem je pak výše vaší pohledávky, respektive výše škody, která vám byla způsobena, pokud taková škoda jde vyčíslit.

Ve spodní části formuláře je nutné zaškrtnout tři políčka. Prvním je souhlas s podmínkami a vzetí na vědomí důležitých informací. Kliknutím na červený text se vám zobrazí podmínky užívání našeho projektu a důležité informace o něm.

Druhým políčkem je souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Zde bychom vás rádi ujistili, že vaše údaje budou použity pouze za účelem kontaktování advokáta a k žádnému jinému. Naše společnost Český spotřebitel s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zaškrtnutím třetího políčka nám pak dáváte plnou moc, která zplnomocňuje provozovatele portálu www.hromadnezaloby.cz společnost Český spotřebitel s.r.o. pouze ke kontaktování advokáta vaším jménem, a to navíc jen k tomu, aby vám pouze navrhl podmínky svého právního zatupování, tedy nedochází k uzavření žádného vztahu s advokátem. Žádné smlouvy vaším jménem na základě této plné moci uzavírat nemůžeme a ani nechceme. Náš projekt slouží jen k tomu, abyste mohli hromadně najít společnou odbornou právní pomoc.

Pokud máte k žalobě nějaké dokumenty (scany smluv, různá vyjádření, dopisy apod.), můžete je vložit pomocí funkce připojit přílohu. Všechny dokumenty můžete anonymizovat, avšak my svěřené dokumenty nebudeme nikde šířit a zveřejňovat, pouze se s nimi může seznámit možný právní garant projektu, aby mohl vytvořit právní stanovisko. Tedy i neanonymizované dokumenty jsou u nás v bezpečí.

Všechny tyto údaje nám budou odeslány, my si je řádně prostudujeme a následně vás kontaktujeme pro ujasnění, že jsme všechno pochopili správně, či pro drobné doplnění. Pokud shledáme, že váš nárok je odůvodněný, výzvu k žalobě na našich stránkách zveřejníme, čímž dáme prostor ostatním podobně poškozeným, aby se k ní připojili.

Jak to bude probíhat s advokátem?

Jakmile se k vaší žalobě připojí dostatečný počet lidí (může to být třeba deset nebo i sto, záleží dle případu) bude vaším jménem osloven advokát. Advokát se pak na vás obrátí s nabídkou a podmínkami svých právních služeb. Jeho podmínky můžete klidně odmítnout, záleží na vás. Přihlášením se k našemu projektu se k ničemu nezavazujete, tedy pokud se vám podmínky advokáta nebudou líbit, můžete je bez jakýchkoliv problémů odmítnout. Budeme rádi, když nás o tomto a důvodech informujete. Naší snahou je vybrat takového advokáta, který s ohledem na typ kauzy nabídne ty nejlepší podmínky zastoupení. Ačkoliv Hromadné žaloby.cz do vztahu mezi vámi a advokátem nijak nevstupují, budeme celou kauzu nadále sledovat a informovat všechny účastníky dané hromadné žaloby o aktuálním vývoji.

Pojmy

 • žaloba – pojem žaloba na stránkách Hromadné žaloby.cz není totožný s pojmem žaloba ve smyslu návrhu na zahájení soudního řízení dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu či jiného právního předpisu. Pojem žaloba je zde pouze pracovním označením a neplynou z něj žádné závazky a povinnosti žádné ze stran či subjektu. Založení žaloby na portálu Hromadné žaloby.cz neznamená, že byl učiněn jakýkoliv procesní úkon vůči společnosti, proti které žaloba má směřovat. Je to však prvních krok na cestě, která k podání skutečné žaloby může vést. Je však nutné mít na paměti, že pokud hrozí promlčení vašeho nároku, je nutné se bezodkladně obrátit na jakéhokoliv advokáta, ten podá individuální žalobu k soudu rychleji, než při hromadném postupu. Pokud vám nehrozí promlčení, je pro vás hromadný postup dobrým řešením.
 • právní garant – tímto pojmem označujeme partnerskou advokátní kancelář, která projevila zájem zabývat se některou z našich kauz a pomáhat nám s ní. Právní garant nemusí být totožný s advokátem, který nakonec bude vybrán k zastupování. Právní garant nám právně pomáhá, avšak to neznamená, že nabídne nejlepší podmínky pro vaše zastupování. Můžeme zvolit jiného advokáta.
 • založit žalobu – založením žaloby nám dáváte podnět, na jehož základě můžeme na stránkách www.hromadnezaloby.cz vytvořit novou žalobu. Nejedná se o skutečnou žalobu, tu lze podat jen k soudu, viz výše. Jedná se spíše o podnět ke společnému postupu.
 • přidat se k žalobě - přidáte se k již existující žalobě, kterou vytvořil již někdo jiný před vámi. Přidání se k žalobě nemá žádné právní účinky ve smyslu, že jste vstoupili do soudního řízení apod., viz výše.

Rizika se snažíme minimalizovat

Každé soudní řízení přináší i rizika. O rizicích je nutné mluvit a chceme, aby každý člověk, který se k nám připojí, toto riziko vzal v úvahu. Náš projekt je určen bojovníkům za svá oprávněná práva. Tedy těm, co považují svůj nárok za oprávněný a rovněž i my v něm vidíme spravedlnost. Jsme projekt pro ty, co se chtějí za svou spravedlnost poprat. Avšak každý boj může skončit i porážkou, sic můžeme být jakkoliv silní. Nikdy vám nebudeme slibovat, že všichni vždy vyhrají. To není možné. Je třeba s tím počítat. My však chceme ulehčit soudní boj těm, co o to mají zájem. Výhodou je u nás to, že v případě soudní výhry se vám boj vyplatí, protože dostanete své peníze zpět a advokát si vezme jen to, co na něj zaplatí protistrana. Tedy dostanete zpět všechny své peníze. V případě prohry svého advokáta neplatíte, tedy zase zmenšujeme vaše náklady na prohraný spor.

Jak to chodí obecně u soudů? Žalobce musí soudu uhradit soudní poplatek, který u sporů pod 10.000 Kč je při elektronické žalobě 400 Kč (1.000 Kč při žalobě běžné). V případě prohry žalobce přichází o soudní poplatek, který zůstane soudu a navíc, pokud je protistrana zastoupena advokátem, může soud nařídit, že protistrana musí uhradit advokáta protistrany. Ačkoliv soud uloží zaplatit advokátovi jen „tabulkovou“ odměnu (tedy je jedno, jestli má protistrana advokáta drahého či levného), je i toto výdaj, který u drobných sporů dosahuje stejných částek, jako o které se soudíte. Tedy při sporu o 4.000 Kč se může stát, že do sporu vložíte 400 Kč (případně 1.000 Kč) jako soudní poplatek, a když soud prohrajete, soudní poplatek propadne soudu a navíc budete muset hradit advokáta protistrany v částce 5.000 Kč (případně i nižší či vyšší, záleží, kolik bylo v řízení učiněno úkonů, nicméně obecně lze říci, že se částka bude pohybovat okolo uvedené výše). To jsou rizika, se kterými je nutné počítat.

V případě prohry při hromadném postupu s námi však mažete náklady na svého advokáta. Ten by vás normálně při individuálním sporu stál více než 10.000 Kč, tedy i v případě výhry by se vám soudní spor nevyplatil. Dostali byste sice zpět své peníze, například uvedených 4.000 Kč a podvodník by vám musel proplatit tabulkovou odměnu advokáta, tedy v našem modelovém případě 5.000 Kč, a i proplatit soudní poplatek, který jste uhradili, ale to v součtu stále znamená, že jste 1.000 Kč ve ztrátě, tedy že nemělo finanční smysl se soudit.

Toto my měníme. Dáváme šanci lidem se smysluplně poprat o svá práva, což umožňuje hromadný postup. Při vyhraném sporu si advokát vezme jen to, co musí podvodník uhradit navíc, tedy klient dostane zpět všechny své peníze i zaplacený soudní poplatek. V případě prohry nehradíte nic svému advokátovi. Tedy ano, prohra bude finanční ztrátou, ale my ji zmenšíme. My tedy přinášíme výraznou úsporu na straně vašeho advokáta, respektive skutečné náklady srážíme na nulu.

V případě úspěchu se tak úspěch stává nejen morální satisfakcí, ale i finančním přínosem. V případě prohry snižujeme negativní finanční dopady. Tedy otevíráme spotřebitelům možnost lépe a smysluplně se bránit.

Rizika se tedy snažíme minimalizovat a upozorňovat na ně. My ani advokáti nemáme zájem na tom, abychom šli do neúspěšných sporů. To by nám přineslo nejen ztráty časové, ale i finanční. Máme stejný zájem na úspěchu, jako vy. Kdykoliv zjistíme něco důležitého, co by znamenalo změnu našich šancí u soudu, budeme na to reagovat, abychom vás ochránili. Například ačkoliv na našem webu někomu umožníme založení žaloby, může se stát, že nakonec dojdeme k závěru, že jít do skutečného soudního sporu by bylo pro spotřebitele příliš nebezpečné. Na taková rizika budeme upozorňovat. Pokud by spotřebitelé i přes varování chtěli jít do sporu, mohou být podmínky advokátu jiné, než jaké my považujeme za ideální. Chceme se věnovat sporům, kde věříme v úspěch, neboť bez úspěšných kauz nemůžeme fungovat. Proto máme skutečný zájem na tom, ať společně vyhráváme.

Pokud je cokoliv, co můžeme udělat pro vaši důvěru, napište nám na: info@hromadnezaloby.cz nebo nám nechejte vzkaz na facebooku.


Máte další otázky? Zkuste navštívit FAQ

ZALOŽIT ŽALOBU
Navrhni žalobu
Návrh žaloby je nezávazný podnět dalším občanům ke společné akci, ze kterého neplynou žádné právní důsledky. Návrh žaloby bude po schválení zveřejněn v anonymní formě, tedy bez vašeho jméno či jiného údaje.
Navrhovatel
Proti komuPřiložte soubor **
Přiložte soubor **
Přiložte soubor **
* Výše pohledávky, pokud lze vyčíslit
** Dokumenty duležité pro vaši žalobu (smlouva, faktura atd.), přidání souborů je nepovinnéPřidat se k žalobě
Připojení se k této žalobě je zcela nezávazné. Vaše údaje se v naší databázi přiřadí k této žalobě a následně budou poskytnuty advokátovi, který se bude tímto případem dále zabývat. Advokát poté kontaktuje vás a všechny ostatní, kteří se k této žalobě připojili, s nezávaznou nabídkou svých právních služeb.