Zpět na výpis žalob
SAXO BANK zpětný přepočet kurzu po růstu švýcarského franku

Přijmání žalob

10 účastníků

Sdílet žalobu Přidat se k této žalobě
Švýcarská centrální banka uvolnila kurz franku, který prudce posílil. Na trhu tak docházelo v krátkém čase k uzavření obrovského počtu pozic obchodníků. U klientů SAXO BANK docházelo postupně k uzavírání pozic za určitou cenu, když klienti přicházeli o nemalé peníze. Ztráta však vycházela z jejich rizika obchodování. SAXO BANK však následně přistoupila k bezprecedentnímu zásahu a již uzavřené pozice klientů zpětně přepočetla dle průměrného kurzu, který většině klientů výrazně znevýhodnil provedené obchody a dostali se tak do mnohonásobně vyšší ztráty.


SAXO BANK obratem vyzvala ty, kteří se dostali do mínusu, aby jí uhradili dlužnou částku a pohrozila soudním vymáháním. Jedná se o komplikovaný právní spor, který vyžaduje zastoupení specializovanými advokáty, kteří jsou však pro mnohé menší klienty SAXO BANK cenově nedostupní. Hromadná žaloba umožňuje spojení poškozených za účelem jednotného právního zastoupení a rozprostření nákladů. Společný postup také zvyšuje možnost společné dohody se SAXO BANK.


Již nyní jsme ve věci navázali spolupráci s advokátní kanceláří FEICHTINGER ŽÍDEK FYRBACH, která se věnuje oblasti kapitálových trhů a kolektivního investování. Advokát Mgr. David Fyrbach, LL.M. již některé poškozené klienty SAXO BANK zastupuje a poskytuje nám odborné právní poradenství.

Přidáním k hromadnému postupu získáte možnost kvalifikovaného právního zastoupení za přijatelné náklady.


Z médií:

Aktuálně.cz: Banka chce peníze za růst franku, klienti se budou bránit

Forexlive.com: Saxo Bank prepared to use legal action to recover negative balances

REUTERS: Saxo Bank says will revisit Swiss franc trades, clients may suffer

THE WALL STREET JOURNAL: Saxo Bank Sees Loss on Rise of Swiss Franc

REUTERS: Saxo Bank says could lose up to $107 mln on SNB shock


ZALOŽIT ŽALOBU
Navrhni žalobu
Návrh žaloby je nezávazný podnět dalším občanům ke společné akci, ze kterého neplynou žádné právní důsledky. Návrh žaloby bude po schválení zveřejněn v anonymní formě, tedy bez vašeho jméno či jiného údaje.
Navrhovatel
Proti komuPřiložte soubor **
Přiložte soubor **
Přiložte soubor **
* Výše pohledávky, pokud lze vyčíslit
** Dokumenty duležité pro vaši žalobu (smlouva, faktura atd.), přidání souborů je nepovinnéPřidat se k žalobě
Připojení se k této žalobě je zcela nezávazné. Vaše údaje se v naší databázi přiřadí k této žalobě a následně budou poskytnuty advokátovi, který se bude tímto případem dále zabývat. Advokát poté kontaktuje vás a všechny ostatní, kteří se k této žalobě připojili, s nezávaznou nabídkou svých právních služeb.