Zpět na výpis žalob
Žaloba na TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. na vyšší cenu protiplnění za akcie minoritních akcionářů

Přijmání žalob
zastaveno

66 účastníků

Sdílet žalobu
Akciová společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. je vlastněna majoritním akcionářem MORAVIA STEEL a.s., ten se rozhodl vytěsnit menšinové akcionáře – tedy menšinoví akcionáři budou zbaveni svých akcií za cenu protiplnění na jednu akcii ve výši 1.815 Kč. Tuto cenu určil znalecký posudek, který byl vypracován. "Nejprve nám tu zprávu nechtěli dát vůbec k dispozici, ani k nahlédnutí. Až po dvou hodinách obstrukcí ze strany zástupců většinového akcionáře se to povedlo," přiblížil jeden z akcionářů detaily jednání pro iDNES. Podle přesvědčení řady akcionářů má být cena protiplnění na jednu akcii daleko vyšší. Menšinoví akcionáři se však mohou bránit, a to soudním přezkumem výše nabízeného protiplnění. Společným postupem mohou akcionáři dosáhnout jak určení vyšší hodnoty protiplnění soudem a následně doplatku, tak mohou i minimalizovat své náklady na advokáta i na znalecký posudek.

Aktuálně:

  • 9. 4. 2015 Ve dnech 24. 6.2015 v 09:00 hod. a 25. 6.2015 v 10.00 hod se bude konat ve věci proti Třineckým železárnám ústní jednání u Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava, a to v místnosti č. dv. 7 / přízemí budova A.
  • 9. 2. 2015 Ve věci byl tento týden doručen znalecký posudek soudem ustanoveného znalce, který odhadl výši protiplnění na jednu akcii v částce 4.743 Kč na jednu akcii, tj. zhruba o 750 Kč vyšší, než jaké poskytl hlavní akcionář. K některým prvkům posudku máme výhrady a připravujeme k tomu vyjádření.
  • 2. 2. 2015 Ve věci přezkumného řízení založila protistrana posudek znaleckého ústavu TACOMA a. s. (protiplnění ve výši 1.778 Kč/akcii) a jeden z menšinových akcionářů posudek znaleckého ústavu APELEN VALUATION s. r. o. (protiplnění 2.260 Kč/akcii). Původní posudek NSG byl na částku 1.773 Kč/akcie). Soud nás vyzval k předložení otázek pro výslech těchto znalců, které dnešního dne odesíláme. Zejména se zaměřujeme na nekonzistentnost posudku TACOMA a na rozpory v tomto posudku.

Proti komu:

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., IČ: 18050646, se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 146

MORAVIA STEEL a.s., IČ: 63474808, se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1297

(žaloba na určení výše protiplnění se podává na společnost a majoritního akcionáře)

Právní základ:

Vytěsnění minoritních akcionářů je sice legální věc, ke které dochází relativně často, ale nedostatečná právní úprava svádí hlavní akcionáře ke zneužívání tohoto institutu. Klíčová je pak výše protiplnění na akcii, což je ve skutečnosti množství peněz, za které jsou akcie minoritních akcionářů vykoupeny. Společnosti se mnohdy snaží stlačit tuto cenu na minimum, což pochopitelně vytváří újmu minoritním akcionářům. Ti se proti určené výši protiplnění na akcii mohou bránit standardním postupem, který připouští ustanovení § 183k obchodního zákoníku. Zákon však dává akcionářům k takovému kroku jen krátkou lhůtu 1 měsíce.

Přidejte se:

VZHLEDEM K NEZBYTNÝM LHŮTÁM JE MOŽNÉ PŘIPOJIT SE JEN DO 10. 9. 2013. Jakmile se připojíte, budete v dostatečné lhůtě kontaktování advokátem. Pro urychlení komunikace je třeba mít pro advokáta připraveny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), KONTAKTNÍ ÚDAJE (email a telefon), INFORMACE O AKCIÍCH (o počtu vašich akcií a o možnosti doložení vlastnictví těchto akcií). I když se budete domáhat zvýšení výše protiplnění, doporučuje se převzít zatím i to protiplnění, které hlavní akcionář poskytuje, což Vám nebrání v dalším uplatňování Vašich práv. 


Právní garantem této žaloby je významná Advokátní kancelář Šváb, Zima a partneři. JUDr. Petr Zima patří mezi přední odborníky na oblast squeeze-outů, když se jako zástupce minoritních akcionářů účastnil celé řady soudních sporů včetně zastupování u Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva a na téma oceňování při squeeze-outech také publikuje.

Z médií:

Motejlek.com: Pár čtenářových postřehů a poznámek ke středeční valné hromadě Třineckých železáren (Werku)

Můj skromný odhad je, že naděje na vyšší protiplnění je. Kdo má alespoň nějaký počet akcií, neměl by zůstávat mimo.

Idnes: Drobní akcionáři chtějí žalovat Třinecké železárny, vadí jim cena akcií

Ne všichni drobní akcionáři s tímto krokem ale souhlasí. Chystají se dokonce k soudu. Nelíbí se jim totiž ani cena akcií, ani samotný průběh valné hromady, která o výkupu rozhodla.

ZALOŽIT ŽALOBU
Navrhni žalobu
Návrh žaloby je nezávazný podnět dalším občanům ke společné akci, ze kterého neplynou žádné právní důsledky. Návrh žaloby bude po schválení zveřejněn v anonymní formě, tedy bez vašeho jméno či jiného údaje.
Navrhovatel
Proti komuPřiložte soubor **
Přiložte soubor **
Přiložte soubor **
* Výše pohledávky, pokud lze vyčíslit
** Dokumenty duležité pro vaši žalobu (smlouva, faktura atd.), přidání souborů je nepovinnéPřidat se k žalobě
Připojení se k této žalobě je zcela nezávazné. Vaše údaje se v naší databázi přiřadí k této žalobě a následně budou poskytnuty advokátovi, který se bude tímto případem dále zabývat. Advokát poté kontaktuje vás a všechny ostatní, kteří se k této žalobě připojili, s nezávaznou nabídkou svých právních služeb.