Kupovali jste auto na úvěr? Lákali vás nízkým RPSN a vyúčtovali vám vysoký poplatek za uzavření smlouvy, který v RPSN nepřiznali? Můžete se bránit a chtít zpět nejen zaplacený poplatek za uzavření smlouvu, ale i drtivou většinu svých úroků! Zvláště pozorní by měli být klienti ESSOX, Home Credit či GE Money Auto.

V České republice se objevila naděje pro desítky tisíc dlužníků, a to když Nejvyšší i Ústavní soud rozhodl, že nemůže být nařízena exekuce na základě neplatného rozhodčího nálezu. V mnoha spotřebitelských smlouvách byla neplatně sjednaná rozhodčí doložka, takže i vydaný rozhodčí nález a následná exekuce jsou neplatné. Zde stačí vědět, co namítat, a soud musí exekuci zastavit. Projekt Exekutor má smůlu.cz se na takovéto zastavování exekucí specializuje a Hromadné žaloby.cz ho podporují a zároveň se na něm podílejí.

Společnost s Autoleasing, a.s. nabízí zájemcům o koupi vozu v autobazarech úvěr na kupní cenu vozu. Vysoké úroky však nejsou tím jediným, co musí zákazník uhradit. s Autoleasing, a.s. účtuje za uzavření smlouvy tzv. „poplatek za uzavření“, a to ve výši několika desítek tisíc korun. Spotřebitelé o jeho účtování mnohdy ani nevědí. Mnozí se tak oprávněně zlobí a chtějí poplatek zpět. Pokud se k nim chcete připojit, přidejte se k této hromadné žalobě.

Úvěrové společnosti nabízejí zájemcům o koupi vozu v autobazarech úvěr na kupní cenu vozu. Vysoké úroky však nejsou tím jediným, co musí zákazník uhradit. Tyto společnosti si účtují za uzavření smlouvy tzv. „poplatek za uzavření“, a to ve výši několika desítek tisíc korun. Spotřebitelé o jeho účtování mnohdy ani nevědí. Mnozí se tak oprávněně zlobí a chtějí poplatek zpět. Pokud se k nim chcete připojit, přidejte se k této hromadné žalobě.

Společnost Česká spořitelna, a.s. porušila zákon o podnikání na kapitálovém trhu, když nedostatečně informovala své klienty o případných rizicích obchodů na komoditních trzích. Městský soud v Praze a následně i Vrchní soud v Praze jí pak přikázaly uhradit svému klientovi ztrátu, která mu vznikla v důsledku neposkytnutí dostatečně vyvážených informací o obchodech na kapitálových trzích. Podle dostupných informací se toto pochybení jeví jako systémové, takže doporučujeme klientům České spořitelny, aby provedli audit svých ztrátových investičních obchodů a případně se obrátili na své advokáty a požadovali kompenzaci.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aktuálně
11.04.2014 - Postup v kauze s Autoleasing rozeslán

Pokud jste ke kauze také přihlášeni a nedostali jste email s informacemi o dalším postupu, napište nám na info@hromadnezaloby.cz

19.02.2014 - Pozor na společnosti Rychlý Credit s.r.o. a Enyo Insurance s.r.o.

V současné době řešíme podněty na tyto společnosti (obě společnosti mají stejného jednatele a vlastníka). Společnosti vám slíbí zprostředkování úvěru, vyberou zálohu, avšak úvěru se nedočkáte a zálohu si nechají na uhrazení svých "nákladů".

07.02.2014 - Soud nezjistil úpadek v kauze Nebeslev

Soud však pověřil předběžného správce, aby nad společností dohlížel a zjistil přesný stav společnosti, neboť její vedení před soudem mlží. Krajské státní zastupitelství pak uvedlo, že prověřuje společnost pro trestný čin zvýhodňování věřitele. Nyní zkoumáme, jaký dopad mají tato rozhodnutí na celou kauzu. O dalším vývoji vás budeme informovat.

06.02.2014 - Dnes rozhoduje soud o úpadku společnosti Nebeslev s.r.o.

Nebeslev předložila seznam svého majetku a pohledávek. Majetek této společnosti činí cca 7,5 milionů (jeho seznam budí pochyby), pohledávky za dlužníky cca 6,5 milionů. Nebeslev přiznalo, že však ono samo dluží přes 15 milionů. Budeme vás i nadále informovat.

27.01.2014 - Zastavení insolvenčního řízení v kauze Delfíni v Praze

Společnost Československé cirkusy a varieté a.s. uhradila navrhovateli dlužnou částku, a tak bylo insolvenční řízení zastaveno. Jaké to má dopady se dozvíte v detailu žaloby Delfíni v Praze.

16.01.2014 - Zveřejnění informací pro kauzu Nebeslev

V poslední době dostáváme mnoho dotazů na informace o současné situaci v kauze Nebeslev. Bohužel, nejsme schopni na všechny odpovídat. V detailu žaloby na Nebeslev naleznete krátké shrnutí současné situace. Tyto informace zpravidla platí i pro kauzu Kup to nej

Kauza RPSN chybně vypočítané RPSN v úvěrových smlouvách
Kupovali jste auto na úvěr? Lákali vás nízkým RPSN a vyúčtovali vám vysoký poplatek za uzavření smlouvy, který v RPSN nepřiznali? Můžete se bránit a chtít zpět nejen zaplacený poplatek za uzavření smlouvu, ale i drtivou většinu svých úroků! Zvláště pozorní by měli být klienti ESSOX, Home Credit či GE Money Auto. Číst více

Přijmání žalob

15 účastníků
Žaloba na s Autoleasing, a.s. na vrácení poplatku za uzavření smlouvy
Společnost s Autoleasing, a.s. nabízí zájemcům o koupi vozu v autobazarech úvěr na kupní cenu vozu. Vysoké úroky však nejsou tím jediným, co musí zákazník uhradit. s Autoleasing, a.s. účtuje za uzavření smlouvy tzv. „poplatek za uzavření“, a to ve výši několika desítek tisíc korun. Spotřebitelé o jeho účtování mnohdy ani nevědí. Mnozí se tak oprávněně zlobí a chtějí poplatek zpět. Pokud se k nim chcete připojit, přidejte se k této hromadné žalobě. Číst více

Přijmání žalob

40 účastníků
Kauza Česká spořitelna nedostatečné informování klientů o investičních rizicích
Společnost Česká spořitelna, a.s. porušila zákon o podnikání na kapitálovém trhu, když nedostatečně informovala své klienty o případných rizicích obchodů na komoditních trzích. Městský soud v Praze a následně i Vrchní soud v Praze jí pak přikázaly uhradit svému klientovi ztrátu, která mu vznikla v důsledku neposkytnutí dostatečně vyvážených informací o obchodech na kapitálových trzích. Podle dostupných informací se toto pochybení jeví jako systémové, takže doporučujeme klientům České spořitelny, aby provedli audit svých ztrátových investičních obchodů a případně se obrátili na své advokáty a požadovali kompenzaci. Číst více

Přijmání žalob

6 účastníků
Podporujeme projekt Exekutor má smůlu.cz zastavování exekucí nařízených na základě neplatné rozhodčí doložky
V České republice se objevila naděje pro desítky tisíc dlužníků, a to když Nejvyšší i Ústavní soud rozhodl, že nemůže být nařízena exekuce na základě neplatného rozhodčího nálezu. V mnoha spotřebitelských smlouvách byla neplatně sjednaná rozhodčí doložka, takže i vydaný rozhodčí nález a následná exekuce jsou neplatné. Zde stačí vědět, co namítat, a soud musí exekuci zastavit. Projekt Exekutor má smůlu.cz se na takovéto zastavování exekucí specializuje a Hromadné žaloby.cz ho podporují a zároveň se na něm podílejí. Číst více

Přijmání žalob
zastaveno

0 účastníků
Poplatek za uzavření smlouvy na vrácení poplatku za uzavření smlouvy od jiné společnosti než s Autoleasing, a.s.
Úvěrové společnosti nabízejí zájemcům o koupi vozu v autobazarech úvěr na kupní cenu vozu. Vysoké úroky však nejsou tím jediným, co musí zákazník uhradit. Tyto společnosti si účtují za uzavření smlouvy tzv. „poplatek za uzavření“, a to ve výši několika desítek tisíc korun. Spotřebitelé o jeho účtování mnohdy ani nevědí. Mnozí se tak oprávněně zlobí a chtějí poplatek zpět. Pokud se k nim chcete připojit, přidejte se k této hromadné žalobě. Číst více

Přijmání žalob

15 účastníků
Žaloba na BEZREKLAMKY s.r.o. na vrácení poplatku a smluvní pokuty
Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. nabízí snadný výdělek za umístění reklamy na vašem autě, zdi či plotě. Ačkoliv hovoří o mnoha klientech, kteří si takto vydělávají tisíce, skutečnost trochu jiná. Ve skutečnosti klienti platí tisíce této společnosti, ale na žádné reklamě nikdy nevydělají. Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. jim totiž žádnou reklamu nesežene. Ze smlouvy je patrné, že se společnost BEZREKLAMKY s.r.o. za nemalý peníz pouze zavazuje umístit nabídku vaší reklamní plochy na své stránky, které ale mají jen velmi malou návštěvnost, tedy sliby společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. jsou nereálné. Navíc vypovězení smlouvy je velmi obtížné a smlouva obsahuje přísné pokuty. Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. peníze po svých klientech vymáhá, a to i soudně. Avšak zde společnost BEZREKLAMKY s.r.o. již naráží. Stačí, aby klienti byli jen trochu aktivní a reagovali na platební rozkaz. Soudy se pak staví na stranu podvedených klientů. Zaplatili jste společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. na základě jejich výhružek? Připojte se k této žalobě a získejte vaše peníze, které jste jim zbytečně zaplatili, zpět. Číst více

Přijmání žalob

156 účastníků

ZALOŽIT ŽALOBU
Navrhni žalobu
Návrh žaloby je nezávazný podnět dalším občanům ke společné akci, ze kterého neplynou žádné právní důsledky. Návrh žaloby bude po schválení zveřejněn v anonymní formě, tedy bez vašeho jméno či jiného údaje.
Navrhovatel
Proti komuPřiložte soubor **
Přiložte soubor **
Přiložte soubor **
* Výše pohledávky, pokud lze vyčíslit
** Dokumenty duležité pro vaši žalobu (smlouva, faktura atd.), přidání souborů je nepovinnéPřidat se k žalobě
Připojení se k této žalobě je zcela nezávazné. Vaše údaje se v naší databázi přiřadí k této žalobě a následně budou poskytnuty advokátovi, který se bude tímto případem dále zabývat. Advokát poté kontaktuje vás a všechny ostatní, kteří se k této žalobě připojili, s nezávaznou nabídkou svých právních služeb.